Deklaracja dostępności

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.borekwlkp.pl

 

 

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 20-05-2013

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02-08-2021

 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

-   część dokumentów jest w formie skanów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 

-    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 

-    część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

-    niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

 

Dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości przerabiane, aby spełniały wymogi.

 

 

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

Skróty klawiaturowe

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 

-    zmiana wielkości czcionki,

 

-    zmiana kontrastu,

 

Zmiana rozmiaru strony

 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

 

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

 

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Opera:

 

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

 

[-] aby pomniejszyć widok

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Mróz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5716150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-810 Borek Wlkp.

 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Przy stopniach wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Na zewnątrz i wewnątrz budynku nie ma windy.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.