W czytelni dostępne są następujące tytuły czasopism:
- Ludzie i wiara
- Charaktery
- Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
- Moje mieszkanie
- Mój Piękny Ogród
- Newsweek Polska
- Pani
- Panorama Wielkopolskiej Kultury
- Polityka
- Przebudźcie się
- Przyjaciółka
- Sens. Poradnik Psychologiczny
- Strażnica
- Twój Styl
- Wysokie Obcasy Extra
- Zdrowie
- Zwierciadło
- Życie Gostynia

Istnieje możliwość wypożyczenia numerów archiwalnych do domu!

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 25612 woluminy, w tym:

Biblioteka zakupiła 834 książki za kwotę 18 460 zł

- w tym ze środków własnych 566 książek za kwotę 12 000,00

- oraz 268 książek i 8 audiobooków ze środków BN na kwotę 6461,00

Historia Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp., sięga do listopada 1947 roku, kiedy to na ziemi gostyńskiej rozpoczęto tworzenie szerokiej sieci państwowych bibliotek. Właśnie wtedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp.

Dwa lata później w 1949 roku utworzono Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

W kwietniu 1970 roku Uchwałą Rady Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej połączono Miejską i Gromadzką Bibliotekę Publiczną w jedną placówkę. Zajmowała ona pomieszczenia prywatne w Rynku. Od chwili złączenia placówką kierowała Urszula Janowska.

W lipcu 1974, gdy nastąpiło powiększenie bazy kulturalnej, po oddaniu do użytku nowo wybudowanego Domu Strażaka, w gmachu znalazły się pomieszczenia dla biblioteki oraz Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Uroczyste otwarcie i przekazanie społeczeństwu boreckiemu nowej placówki nastąpiło 16 stycznia 1975 roku.

Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia na piętrze : wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych oraz czytelnię.
Od 2001 roku ( Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.12.2001 r. ) biblioteka jest instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

Od 2006 roku została uruchomiona czytelnia internetowa dla czytelników, w skład której wchodzą 3 stanowiska komputerowe.

Dnia 1 maja 2008 roku przeszła na emeryturę Urszula Janowska.

Od dnia 2 maja 2008 roku obowiązki dyrektora Biblioteki pełni Marlena Kowalska.